Abszolút nulla

Ha ma nulla fok lenne odakint, és holnapra kétszer ilyen hideget jósolnának, akkor hány fok lenne?