Halálra várva

Kohn elmegy a bölcs rabbihoz, és azt mondja neki:
- Rabbi, én nagyon félek a haláltól, ezért szeretnék hosszú életű lenni. Mit tegyek? A rabbi megsimogatja a szakállát, és megkérdezi:
- Mondd fiam, te nős vagy?
- Igen rabbi - feleli Kohn.
- Nos, akkor azt tanácsolom, hogy sose csald meg az asszonyt!
- És akkor hosszú életű leszek?
- Nem tudom - feleli a rabbi -, de hogy nagyon hosszúnak fogod érezni, az biztos.