Múltkor mesélte egy újságíró ismerősöm, hogy amikor Brad Pitt itt járt nálunk, kérdezték, hogy mit gondol Magyarországról, de ő rögtön ezt kérdezte: "Hol van Mészáros Márton? Szeretnék vele találkozni." Ekkor mindenki gyorsan elkezdte keresni, ki is lehet ez az illető. Mikor végre megtalálták, elintézték a találkozót. Pitt és Marci ezután kedélyesen elbeszélgettek, láthatólag már régóta jól ismerték egymást. Egy félévvel később, mikor Bruce Willis járt nálunk inkognitóban, felmérni a terepet a Die Hard 5-höz, ugyanez a helyzet állt elő. Mészáros Mártonnal szeretett volna minél előbb találkozni. Végül sikeresen összehozták a találkozót, látszott hogy ők ketten már régóta jó barátságban vannak.

Nos, az ismerősöm ezután odament Marcihoz és megkérdezte: "Te, gyerek, te mindenkit ismersz?" "Persze.", vágta rá azonnal amaz, "Én még a római pápát is ismerem." Erre az ismerősöm már tényleg kételkedni kezdett, úgyhogy fogadást ajánlott neki: fizeti a repülőjegyet, ha elmennek a Vatikánba és bebizonyítja Marci, hogy igazat állított. Így is történt. Mikor együtt álltak a Szent Péter téren, Marci azt mondta: "Na, most bemegyek itt ebbe az épületbe. Látod ott fent azt az ablakot? Öt perc múlva onnét fogok a pápával együtt kiintegetni neked." Marci távozott, öt perc sem telt el és az ismerősöm döbbenten látta, hogy tényleg kinyílik az ablak és ott integet neki Marci és XVI. Benedek pápa.

Ezt már nem bírta idegekkel és elájult. Pár perc elteltével a japán turisták kezdték élesztgetni őt. Kérdezték, mi a baj, mire ő csak felfelé mutatott az ablakra. A japán pasas tanácstalanul nézett társára: "Te, ki az a fehér ruhás ember ott a Mártonnal?

Beküldte,

Anikó